บริษัท เอ็นเอ็นเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

บริการหลังการขาย ( Customer Service )

การตลาดออนไลน์ ( Marketing Online )

สร้างแบรนด์ ( Branding )

ตัวแทนสุขุมวิท ( cavi.sukhumvit )

ตัวแทนดอนเมือง-รังสิต ( cavi.dmk.rangsit )

ตัวแทนพระราม2 ( cavi.ramatwo )

ตัวแทนบางนา (cavi.bangna)

ตัวแทนอีสานบน ( cavi.northeast1)

ตัวแทนอีสานล่าง ( cavi.northeast2 )

ตัวแทนภาคตะวันออก ( cavi.east )